چاپ        ارسال به دوست

اردوي بازدیــد علمــي از ســي و دومیــن نمایشــگاه بیــن المللــي کتــاب تهــران و کتابخانــه آیــت الله مرعشــي نجفــي در شــهر مقــدس قــم

اردوي بازدیــد علمــي از ســي و دومیــن نمایشــگاه بیــن المللــي کتــاب تهــران و کتابخانــه آیــت الله مرعشــي نجفــي در شــهر مقــدس قــم

اردوی بازدید علمی از سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران و کتابخانه آیت الهه مرعشی نجفی در شهر مقدس قم که با همراهی دو تن از مسپولین دانشکده صورت گرفت.


و این اردو به مدت دو روز در تاریخ های ۹۸/۰۲/۱۰ و ۹۸/۰۲/۱۱ به طول انجامید. رویداد های اردو: ۱- زیارت حرم حضرت معصومه (س) ۲- بازدید از کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی ۳-استراحت در مسجد جمکران ۴- زیارت امامزاده شاه علی ۵- بازدید از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران. ١٠:٤٠ - چهارشنبه ٢٤ مهر ١٣٩٨    /    عدد : ٣٩٩٥    /    تعداد نمایش : ٦٨٧