امروز: جمعه ٠٤ تير ١٤٠٠

آخرین اخبار دانشکده

سایت نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
وزارت علوم و تحقیقات پایگاه قرآنی دانشجویی ایحاء

 •  

  اساتید هیات علمی دانشکده مطالعات تطبیقی قرآن شیراز

  1- دکتر زینب روستائی             

  رزومه         

  ایمیل : 

   

  zeinabroostaee@yahoo.com

   

  2-دکتر محمد علی همتی         

  رزومه

  ایمیل:

  mohammadalihemati@gmail.com

   

  3-دکتر وفادار کشاورزی         

   رزومه

  ایمیل:

  vafadarkeshavarz@yahoo.com

   

  4-دکتر عبدالرسول هادیان شیرازی

  رزومه

  ایمیل:

  ar_hadiansh@yahoo.com

   

  5-دکتر مجید صادقی مزیدی

  رزومه

  ایمیل:

  majid.sm39@yahoo.com

   

  6-دکتر سمیه ذوالقدرنیا

  رزومه

  ایمیل:

  s.ghadr@gmail.com